Welkom, Welcome, Bon Bini bij het Koninkrijksplatform voor Caribische Burgerzaken, waar we Caribische Burgerzaken tot leven brengen!

Het Koninkrijksplatform voor Caribische Burgerzaken (KCB) functioneert als een essentiële hub voor professionele uitwisseling en ontwikkeling.

Welkom, Welcome, Bon Bini bij het Koninkrijksplatform voor Caribische Burgerzaken, waar we Caribische Burgerzaken tot leven brengen!

Het Koninkrijksplatform voor Caribische Burgerzaken (KCB) functioneert als een essentiële hub voor professionele uitwisseling en ontwikkeling.

Over KCB

In de dynamische wereld van burgerzaken in het Caribisch gebied, is KCB dé plek waar vakmensen en experts elkaar vinden. Wij bieden een platform voor het delen van waardevolle kennis, ervaringen en de nieuwste inzichten. Bij ons staat de kwaliteitsverbetering van werkprocessen en gegevensbeheer in burgerzaken centraal.

Onze leden

 • DBSB Censo Aruba, Burgerzaken Bonaire en Kranshi Curaçao.
 • Civil Registry Departments van Sint-Maarten, Statia en Saba.
 • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het Ministerie van Binnenlandse Zaken – Digitale Overheid.
 • Kabinetten van de Gouverneurs van Aruba, Sint-Maarten en Curaçao.
 • Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.

Onze aanpak

Twee keer per jaar organiseren we de KCB-dagen, waar we samenwerken, leren en groeien. Ons doel? Versterken van regionale samenwerking, bevorderen van kennisdeling, ondersteunen van besluitvorming, en het waarborgen van kwaliteit in onze sector.


Onze ketenpartners

Samenwerking is essentieel. Onze partners variëren van de Koninklijke Marechaussee tot de Belastingdienst, van de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot het Ministerie van OCW, en omvatten ook de Zorgverzekeringsdiensten en meer. Gezamenlijk vormen we een sterk netwerk voor een effectieve bevolkingsadministratie. Daarnaast speelt de applicatiebeheerder van de applicatie waarin burgers geregistreerd worden een cruciale rol.

Impact voor burgers

Elk eiland beheert zijn eigen persoonsgegevens, een cruciale taak voor efficiënte en betrouwbare dienstverlening. Wij streven naar een toekomst waarin burgerzaken soepel, nauwkeurig en samenwerkend functioneren voor het welzijn van alle burgers in het Caribisch gebied.

Agenda

 • dinsdag 27 februari 2024
 • dinsdag 13 augustus 2024
 • dinsdag 30 januari 2024
 • dinsdag 26 maart 2024
 • dinsdag 18 juni 2024
 • dinsdag 10 september 2024
 • dinsdag 22 oktober 2024
 • dinsdag 3 december 2024
 • maandag 15 april 2024
 • dinsdag 16 april 2024
 • maandag 11 november 2024
 • dinsdag 12 november 2024

Nieuws

Historische afsluiting van 25 jaar PIVA-platform: Nieuwe start in 2024

Caribisch Nederland – 10 oktober 2023

Het Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) Platform heeft tijdens de laatste bijeenkomst van dit jaar stilgestaan bij het 25-jarig bestaan en kondigt een nieuwe fase aan. Vanaf 1 januari 2024 zal het platform onder de nieuwe naam Koninkrijksplatform voor Caribische Burgerzaken (KCB) een frisse start maken.

25 jaar evolutie van PIVA-platform: nu KCB voor verbeterde burgerzaken

Het PIVA-platform werd in 1999 opgericht om de kwaliteit van de bevolkingsadministratie te waarborgen door samenwerking tussen de eilanden en Nederland. In de afgelopen 25 jaar heeft het zich ontwikkeld tot een platform dat zich richt op diverse aspecten van burgerzaken. De nadruk zal liggen op het verbeteren van de kwaliteit door samenwerking.

“Bij het aantreden in mijn functie als Unit Manager burgerzaken in Sint-Eustatius, heb ik gemerkt dat burgerzaken door velen over het hoofd zijn gezien. We missen een duidelijke aanwezigheid en veel mensen begrijpen niet de relevantie van ons werk. Ik wil dit veranderen door het publiek voor te lichten en ondersteuning te bieden aan onze partners, zowel binnen als buiten OLE (openbaar lichaam Sint-Eustatius). Door deze inspanningen te verrichten, kunnen we de efficiëntie van ons werk verbeteren.” – Nadine Busby, Burgerzaken Sint Eustatius

NVVB lidmaatschap brengt nieuwe kansen

In 2024 worden de afdelingen burgerzaken van de zes Caribische eilanden volwaardige leden van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). De NVVB neemt de bestuurlijke lobby van het platform over. De NVVB behartigt sinds 1994 met succes de belangen van haar leden op het gebied van persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen en dienstverlening & innovatie. De NVVB betrekt de leden actief bij haar werkzaamheden als belangenbehartiger, verbinder, vernieuwer en ontzorger. Dit geldt straks ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk, waardoor ook deze belangen worden behartigd en zij een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van burgerzaken. Bovendien leidt dit tot een versterkt netwerk voor het gehele Koninkrijk.

Samenwerking en kennisdeling

De laatste platformbijeenkomst op Bonaire bracht belangrijke stakeholders bijeen: de hoofden en medewerkers burgerzaken van alle Caribische afdelingen binnen het Koninkrijk en vertegenwoordigers van de kabinetten van de gouverneurs van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Ook vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en beleidsmedewerkers van de directie Digitale Overheid (DO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namen deel aan de platformbijeenkomst. Andere deelnemers waren Centric, de leverancier van de burgerzakenapplicatie, de NVVB, de Immigratie en Naturalisatiedienst CN (IND), de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Belastingdienst CN.

De bijeenkomst stond in het teken van het optimaliseren van kwaliteit door het delen van kennis en vaardigheden. Het Caribisch deel van het Koninkrijk kampt met dezelfde uitdagingen als Europees Nederland op het gebied van burgerzaken, zoals personeelstekort. Dat vraagt om aandacht en verbetering van de efficiëntie, bijvoorbeeld in de vorm van verdere digitalisering van processen binnen de afdelingen burgerzaken.

Burgerzaken omvat alle informatie over de inwoners. Als alle instanties burgerzaken als uitgangspunt beschouwen, creëren we een uniform systeem. Burgerzaken kan bijdragen aan een betere ‘Quality of life’ voor de burgers. – Geward Bikker, Censo Aruba

Inspirerende toespraak van Gezaghebber Oleana

De waarnemend Gezaghebber van Bonaire, Nolly Oleana, hield een inspirerende toespraak tijdens de openingsceremonie. Hij benadrukte het belang van goed functionerende afdelingen burgerzaken in relatie tot de uitdagingen en groei van de eilanden. Hij riep op tot samenwerking en het vinden van gemeenschappelijke grond om elkaar te versterken.

“Laten we ons, als Rijksgenoten, gezamenlijk richten op de overeenkomsten die we met elkaar delen, in plaats van energie te verspillen aan het zoeken naar verschillen. Uiteindelijk moeten we in onze kracht gaan staan.” – Nolly Oleana.

Burgerzaken, een expertise op zichzelf

De afdelingen burgerzaken zijn van cruciaal belang en vereisen, naast een hoog integriteitsgevoel, specifieke kennis en expertise om fouten te voorkomen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De gegevens in de bevolkingsadministraties zijn van groot belang voor de overheidsorganisaties die gebruikmaken van deze gegevens voor de uitvoering van hun taken. Medewerkers moeten goed opgeleid zijn en efficiënt kunnen werken. Een efficiënt werkend systeem komt de burger ten goede, met minder wachttijden en meer mogelijkheden om zaken digitaal af te handelen. Voor de afdelingen zover zijn om volledig te kunnen digitaliseren, moeten er veel voorbereidingen getroffen worden. Binnen het Koninkrijk is het ene (ei)land verder dan het andere. De verschillen kunnen worden overbrugd door kennis te delen en samen te werken.

Meer synergie in 2024 en daarna

Het Koninkrijksplatform voor Caribische Burgerzaken (KCB) zal vanaf januari 2024 fungeren als een essentieel platform waar leden samenkomen om praktijkgevallen en trends in het Caribisch gebied te bespreken en kennis te delen. KCB zal dienen als een dynamische hub voor dialoog, het verkennen van nieuwe thema’s en het faciliteren van trainingen om kennis binnen het burgerzakendomein te delen. Wij nodigen ketenpartners van harte uit om zich aan te sluiten, wat zal bijdragen aan kortere communicatielijnen en het creëren van meer synergie.

Voor verdere informatie en contact kunt u terecht bij: secretaris@pivaplatform.org.

Konklushon históriko di 25 aña plataforma PIVA: Komienso nobo na 2024

Hulanda Karibense– 10 di òktober 2023

E plataforma Suministro di Informashon Personal Antia Hulandes i Aruba (PIVA) durante e último reunion di e aña akí, a para ketu na su 25 añanan di eksistensia i a anunsiá un fase nobo. For di 1 di yanüari 2024 e plataforma ta bai hasi un komienso nobo bou di e nòmber nobo Plataforma di Reino pa Registronan Sivil Karibense / Koninkrijksplatform voor Caribische Burgerzaken (KCB).

25 aña evolushon di Plataforma PIVA: awor KCB pa mehorá registronan sivil 

A funda plataforma PIVA na 1999 pa garantisá kalidat di registro di  poblashon pa medio di kooperashon entre islanan i Hulanda. Durante e último 25 añanan, el a konvertí den un plataforma ku ta dirigí su mes riba diferente aspekto di registro sivil. Enfasis lo ta riba mehorashon di kalidat pa medio di kooperashon.

“Na momentu ku mi a asumí mi funshon komo Unit Manager na Sint-Eustatius, mi a ripará ku hopi hende no ta nota presensia di registro sivil. Nos tin falta di un  presensia kla i hopi hende no ta komprondé relevansia di nos trabou. Mi ke kambia esaki informando públiko i ofresiendo sosten na nos partnernan, tantu paden komo pafó di OLE (Openbaar Lichaam Sint Eustatius). Hasiendo e esfuersonan akí, nos por mehorá efisiensia di nos trabou.” – Nadine Busby, Registro Sivil Sint Eustatius

Afiliashon ku NVVB ta brinda oportunidat nobo

Na 2024 e departamentonan di registronan sivil di e seis islanan karibense ta bira miembo kompleto di Asosiashon Hulandes pa Registronan Sivil (NVVB). NVVB ta asumí e lòbi atministrativo di e plataforma. For di 1994 NVVB ta representá ku éksito interes di su miembronan riba tereno di maneho di informashon personal, maneho di identidat, elekshon i dunamentu di servisio & inovashon. NVVB ta enbolbí miembronan aktivamente den su trabounan komo defensor, konektor, inovador i kuidadó. Esaki ta bai konta despues tambe pa e parti karibense di Reino, asina representando e interesnan akí tambe i kontribuí aktivamente na kalidat di registronan sivil. Ademas esaki ta kondusí na un ret fortifiká pa henter Reino.

Kolaborashon i interkambio di konosimentu 

E último reunion di e plataforma na Boneiru a trese e gruponan di interes mas importante huntu: hefenan i empleadonan di registronan sivil di tur departamentu karibense den Reino i representantenan di gabinetenan di gobernadónan di Kòrsou, Aruba i Sint-Maarten. Tambe representantenan di e organisashon di implementashon Departamento di Reino pa Datonan di Identidat (RvIG) i empleadonan enkargá ku maneho di e direktorado Gobièrnu Digital (DO) di ministerio di Asuntunan Interior i Relashon den Reino a partisipá na e reunion di e plataforma. Otro partisipantenan tabata Centric, suministradó di aplikashon di registro sivil, NVVB, Servisio di Imigrashon i Naturalisashon CN (IND), Mareshosé Real (KMar) i Departamento di Impuesto CN.

Sentral den e reunion tabata optimalisashon di kalidat kompartiendo konosimentu i abilidat. E parti karibense di Reino ta konfrontá mesun retonan ku Hulanda Europeo riba e tereno di registro sivil, manera falta di personal. Esei ta pidi atenshon i mehorashon di efisiensia, por ehèmpel den forma di sigui digitalisá prosesonan na e departamentunan di registro sivil.

Registro Sivil ta enkorporá tur informashon tokante habitante. Si tur instansia tuma registro sivil komo punto di salida, nos ta krea un sistema uniforme. Registro Sivil por konribuí na un mihó ‘Quality of life’ pa siudadano. – Geward Bikker, Censo Aruba

Diskurso inspirativo di Gezaghèber Oleana

Gezaghèber interino di Boneiru, Nolly Oleana, a tene un diskurso inspirativo durante e seremonia di apertura. El a enfatisá importansia di departamentunan di registro sivil ku ta funshoná bon relashoná ku retonan i kresementu di islanan. El a hasi un yamada pa kooperashon i pa enkontrá puntonan komun pa fortifiká otro.

“Laga nos, komo kompatriotanan den Reino, huntu dirigí nos riba similaridatnan ku nos ta kompartí, na lugá di gasta energia na buska diferensia.Finalmente nos tin ku bai para den nos forsa.” – Nolly Oleana.

Registro sivil, un ekspertisio riba su mes 

E departamentunan di registro sivil ta di importansia krusial i ademas di un sentido haltu di integridat, ta rekerí konosementu i ekspertisio spesífiko pa evitá eror ku por tin konsekuensia grandi. Datonan den registronan di poblashon ta di importansia grandi pa e organisashonnan di gobièrnu ku ta hasi uso di e informashonnan akí pa ehekushon di nan tareanan. Empleadonan mester ta bon prepará i por traha efisientemente. Un sistema ku ta funshoná efisientemente ta benefisiá siudadano, ku ménos tempu di espera i mas posibildidat pa regla kos digitalmente. Promé ku departamentonan ta asina leu pa por digitalisá totalmente, mester hasi hopi preparashon. Den Reino tin isla ku ta mas leu ku otro. Por superá e diferensianan kompartiendo konosementu i traha huntu.

Mas sinergia na 2024 i despues 

For di yanüari 2024, Plataforma di Reino pa Registronan Sivil Karibense / Het Koninkrijksplatform voor Caribische Burgerzaken (KCB) lo fungi komo un plataforma esensial kaminda miembronan ta bini huntu pa diskutí kasonan di práktika i trèntnan den e region karibense i kompartí konosimentu. KCB lo sirbi komo un sentro dinámiko di diálogo, pa eksplorá temanan nobo i fasilitá entrenamentu pa kompartí konosementu dentro di e área di registro sivil. Nos ta invitá partnernan di kadena kordialmente pa afiliá, loke lo kontribuí na liñanan di komunikashon mas kòrtiku i kreashon di mas sinergia.

Pa mas informashon i kontakto, secretaris@pivaplatform.org

Contact

Wil je meer weten of aansluiten bij KCB? Neem contact op met Damaly Linkers, coördinator van het KCB platform.

Mail contact@kcbplatform.com

WhatsApp +316 457 60 822

LinkedIn

Inloggen plein KCB
Contact Us

KCB — Samen bouwen we aan een sterker, verbonden Caribisch gebied.